Invatamantul in comuna Brazi

  • sală de sport modern utilată, cu vestiare,duşuri şi echipamente moderne
  • biblioteca şi sala de lectură
  • cabinet de limbi străine
  • conexiune internet
  • cabinet modern IT
  • echipamente audio-vizuale: TV, video, DVD, videoproiectoare
  • cancelarie modernă, dotată cu computer conectat la internet
  • laptopuri pentru cadrele didactice
  • laborator fizică- chimie
  • cabinet AeL
Meniu